acquisto kamagra viagra senza ricetta viagra comprare acquisto levitra kamagra 100 mg viagra costo cialis generico cialis prezzo levitra senza ricetta levitra generico kamagra italia cialis senza ricetta comprare cialis acquisto viagra generico cialis levitra prezzo viagra donne viagra generico comprare viagra kamagra kaufen cialis online viagra wien viagra bestellen

İK Yönetim Sistemlerinin Kurulması ve Uygulanması | RIGHTJOB İnsan Kaynakları Danışmanlık
X

İnsan Kaynakları Yönetiminde Doğru Seçim...✓

İK Yönetim Sistemlerinin Kurulması ve Uygulanması

Personel Özlük Dosyası

Yürürlükte olan İş Kanuna göre tüm işverenlerin çalıştırdıkları her işçi için bir personel özlük dosyası oluşturma zorunluluğu vardır. İşveren bu dosyada işçinin kimlik bilgilerinin yanında İş Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belgeyi saklamak ve gerektiğinde bunları yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. RIGHTJOB danışmanlık yaptığı şirketler için Personel Özlük dosyalarının oluşturulması konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

Oryantasyon

Oryantasyon (işe alıştırma) programları işe yeni başlayan çalışanlara yönelik bir eğitim çalışmasıdır. Yeni işe başlayan personelin yeni işlerine ve yeni çevrelerine kolayca uyum sağlayabilmeleri ve yeni şirketin işleyişini ve kültürünü öğrenmeleri ancak doğru hazırlanan bir oryantasyon programı ile sağlanabilir. Oryantasyon programının uygulanmasında çalışanın bağlı olduğu yönetici ve İnsan Kaynakları Bölümü yakın işbirliği yaparak işe başlayan yeni personele öğrenmek istediği her konuda bilgi verilmesini sağlamalıdırlar. Oryantasyon programının kapsamında aşağıdaki belirtilen ana konular yer almalıdır her konu tüm detaylarıyla yeni çalışana anlatılmalıdır.

   1-İşletmenin tanıtımı
   2-Personel hakları konusunda bilgilendirme
   3-Diğer çalışanlarla tanıştırma
   4-Yapılacak iş ile ilgili bilgilerin verilmesi

RIGHTJOB, danışmanlık yaptığı şirketler için Oryantasyon programı hazırlanması ve uygulanması konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

İnsan Kaynakları Planlama

Şirketlerin hedeflerine ulaşmak için hangi özelliklere sahip ve kaç personele ihtiyaç duyduklarını planlamaları ve bu plan dahilinde uygulamalar yapmaları başarı için en önemli faktörlerden birisidir. İnsan Kaynakları planlaması, ihtiyaç duyulan personel sayısının yanında, personel hareketlerinin planlanması, eğitim planlaması, işe alma, terfi ve emeklilik planlaması gibi çalışanları doğrudan ilgilendiren konularda planlama yapılmasını da kapsar. RIGHTJOB, danışmanlık yaptığı şirketler için İnsan Kaynakları Planlaması yapılması konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

İş Analizleri

İşletmelerde belirli bir işin en ince detaylarına kadar incelenip tanımlanmasına iş analizi denir. İş analizi, incelenen işte çalışanın fonksiyonunun ve hangi özelliklere sahip olması gerektiği, ne tür makine ve araç ve teknikler kullanıldığı, hangi mal ve hizmetlerin üretildiği gibi konularda bilgi toplanmasına yarar. İş analizi sonucunda elde edilen bu bilgiler şirketlerin organizasyon yapısının oluşturulmasında, işgücü planlamasında, personel seçiminde, performans değerlendirmesinde, makine ve ekipman ihtiyaçlarının belirlenmesinde kullanılır. İş analizlerinin yapılması şirketlerde İnsan kaynakları bölümünün sorumluluğundadır. RIGHTJOB, danışmanlık yaptığı şirketler için İş Analizleri yapılması konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

İş Değerlemesi

İş değerlemesi şirketlerde yapılan her işin diğer işlerle göreceli olarak karşılaştırılarak değerinin sistematik olarak tanımlanmasıdır. İş değerlemesinin yapılabilmesi için öncelikle iş analizinin yapılmış olması gerekmektedir. İş değerlemesi şirketlerin ücret yapısını belirlemede kullanabileceği en önemli kaynaklardan birisidir bu nedenle de İnsan Kaynakları bölümünün en temel fonksiyonlarından birisidir. İyi bir iş değerlendirmesi yapılması şirketlerdeki en çok şikayet konusu olan ücret dengesizliklerini azaltacaktır. Bunun yanında İş değerlemesinin Performans değerlendirmesine dayanak sağlayacak olması, kariyer planlaması yapılmasına yardımcı olması, personelin daha üst seviyedeki işlere ulaşmak için daha çok çaba sarf etmesini teşvik etmesi gibi nedenlerle şirketlerin başarılarına çok olumlu katkıları vardır. RIGHTJOB, danışmanlık yaptığı şirketler için İş Değerlemesi yapılması konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

İş Tanımları

İş tanımları, İş analizi sonucu toplanan bilgilerden yararlanarak her pozisyonun kapsamına giren görevlerin, sorumlulukların ve çalışma koşullarının yazılı ve sistematik bir şekilde belirlenmesidir.
İş tanımları, yeni eleman seçimlerinde, ücretlendirme, performans değerlendirme, terfi, eğitim gibi konularda yöneticilerin doğru kararlar almalarına yardımcı olur, bu nedenle de İnsan Kaynakları yönetiminin en önemli fonksiyonlarından biridir. RIGHTJOB, danışmanlık yaptığı şirketler için İş Tanımları yapılması konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

Organizasyon Tablosu

Bir şirketin yönetim şeklini ve yapısını tanımanın ve en kolay ve hızlı şekilde anlamanın yolu organizasyon tablosunu incelemekle mümkündür. Organizasyon tablosu bir şirketin tek sayfaya sığdırılmış bir resmidir. Organizasyon tablosunun hazırlanmasına İş Analizleri, İş Değerlendirmeleri ve bunlara dayanılarak hazırlanmış İş Tanımları kaynak teşkil eder. Bir şirkette organizasyon şemasının şekli ve raporlama seviyeleri tepe yöneticinin kararı doğrultusunda belirlenir ve ilgili bölüm yöneticilerinin katılımı da alınarak İnsan Kaynakları Bölümü tarafından hazırlanır. RIGHTJOB, danışmanlık yaptığı şirketler için Organizasyon Tablosu hazırlanması konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

Performans Yönetim Sistemi

Şirketlerde performans değerlendirme sistemi kurulmasının amaçlarını şöyle özetleyebiliriz; Şirket hedeflerinin bireysel hedeflere dönüştürerek çalışanın performansının artırılması, yüksek performans gösteren çalışanların ödüllendirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, terfi ve emeklilik gibi konularda karar vermeye yardımcı olması. Performans değerlendirme Sisteminin kurulması, doğru ve adil bir şekilde uygulanması çalışanların motivasyonunu yükseltir, başarılı olanların ödüllendirildiği bir sistemin olması nedeniyle tüm çalışanlar daha yüksek bir performans göstermek için daha çok çaba harcarlar, bu da şirketin verimliliğini ve karlılığını artırır. Performans değerlendirme konusunda kullanılan pek çok yöntem vardır. Uygulanacak yöntem, şirketin yapısı ve çalışma şekli dikkate alınarak şirketin tepe yöneticisinin eğilimi doğrultusunda belirlenmelidir. RIGHTJOB, danışmanlık yaptığı şirketler için Performans Değerlendirme Sistemi kurulması ve uygulaması konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

Kariyer Yönetim Sistemi

Şirketlerde Kariyer Yönetim sistemi kurulması, çalışanların motivasyonunu ve verimliliğini artırıp çalışanın kariyer hedefleri ile şirketlerin hedeflerini buluşturmaya yardımcı olur ve çalışanların şirkete bağlılıklarını artırır. Özellikle kritik pozisyonlarda çalışan elemanları şirketler kaybetmek istemezler ve onların motivasyonlarını ve şirkete sadakatlerini artırmak için kişiye özgü kariyer gelişme planları hazırlayarak uygulamaya sokarlar. Kariyer planları yapılırken çalışanın başarılı olması durumunda gelecekte hangi pozisyonlara terfi edebileceği, yeni pozisyonlar için hangi konularda eğitimleri alacağı gibi detaylar açık bir şekilde belirtilmelidir. Başarılı bir çalışan için şirket yönetiminin İnsan Kaynakları bölümü aracılığı ile bir Kariyer planlaması yapması şirketin çalışana gelecek için yatırım yaptığının ve önem verdiğinin bir kanıtıdır ve bu da bir çalışan için çok önemli bir motivasyon kaynağıdır. RIGHTJOB, danışmanlık yaptığı şirketler için Kariyer Yönetimi sistemi kurulması konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

Maaş ve Sosyal Yardımlar Yönetimi

İnsan Kaynakları bölümünün en önemli fonksiyonlarından birisi Maaş ve Sosyal Yardımlar yönetimidir. Maaş ve sosyal yardımlar pek çok şirketin en önemli harcama kalemleri arasında olduğu için şirket yönetimlerince üzerinde en çok durulan konulardan birisidir. Bunun yanında tüm çalışanlar için de maaş ve sosyal yardımlar yaşam kaynağıdır ve en önemli motivasyon kaynaklarından biri olması nedeniyle üzerinde en çok konuşulan konulardan biridir. Hem işverenler için hem de çalışanlar için çok büyük önem taşıyan maaş ve sosyal yardımlar yönetimi profesyonelce yapılmadığı takdirde şirketlerin geleceklerini etkileyebilecek, verimliliğin azalması, devamsızlığın artması, grevler yapılması, personel devir oranlarında artış, yetişmiş ve tecrübeli çalışanların başka işyerlerine yönelmesi gibi ciddi sıkıntılara yol açabilir. Maaş ve sosyal yardımlar yönetimi adil ve sistemlere bağlı olarak yapıldığı takdirde bu konuda yapılacak tartışmaları minimum seviyeye indirecektir. RIGHTJOB, danışmanlık yaptığı şirketler için Maaş ve sosyal yardımlar sistemi kurulması ve uygulaması konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

Maaş Araştırmaları

İnsan Kaynakları bölümleri maaş ve sosyal yardımlar yönetiminde mevcut işgücü piyasasının seviyesi konusunda bilgi sahibi oldukları takdirde şirket üst yönetimini doğru yönlendirebilirler ve doğru kararlar alınmasına katkıda bulunabilirler. İnsan Kaynakları bölümleri zaman zaman Maaş Araştırmaları anketlerine katılarak veya sonuçlanmış anketlerden satın alarak çalıştıkları sektörde veya piyasadaki tüm pozisyonlar için güncel maaş ve sosyal yardımlar bilgilerine ulaşabilirler. Bazı şirketler kendi ihtiyaçları için sadece kendi belirledikleri şirketlerle ilgili maaş araştırması yapılmasını sağlamak için bu konuda uzman İnsan Kaynakları şirketlerine başvurup anket yapılmasını istemektedirler. RIGHTJOB, danışmanlık yaptığı şirketler için Maaş Araştırmaları yapılması konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

İnsan Kaynakları Bütçe Hazırlanması ve Takibi

Şirketlerin toplam harcamalarının içinde çalışanların maliyetleri önemli bir kalem olduğu için İnsan Kaynakları Bölümü çalışanlarla ilgili yapılacak tüm harcamaları kapsayacak şekilde İnsan Kaynakları Bütçesini hazırlamalı ve şirket üst yönetimine sunmalıdır. RIGHTJOB, danışmanlık yaptığı şirketler için İnsan Kaynakları Bütçesi hazırlanması ve takibi konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

Sendikal İlişkiler

İşçi Sendikası örgütlenmesinin olduğu şirketlerde Sendikal İlişkiler İnsan kaynakları Yönetiminin en önemli fonksiyonlarından birisidir. Şirket yönetiminin çalışanlarla ilgili alacağı pek çok kararda sendikanın denetlemesi söz konusu olabileceğinden İnsan Kaynakları Bölümü çok hassas ve dikkatli olmak durumundadır. Bunun yanında sendika ile yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ve uygulamaları İnsan Kaynakları Yönetiminin sorumluluğundadır ve aylarca süren bir çalışmayı gerektirir. İnsan Kaynakları Bölümünün Sendikal ilişkilerde başarılı olabilmesi için, İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi’ni ve uygulamalarını çok iyi bilmeleri gerekir. RIGHTJOB, danışmanlık yaptığı şirketler için Sendikal İlişkiler konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

İş güvenliği ve Çalışan Sağlığı

İnsan Kaynakları Yönetiminin en önemli fonksiyonlarından birisi de İş güvenliği ve Çalışan sağlığıdır. İş Güvenliği ve Çalışanların sağlığı hem şirketler için hem de çalışanlar için çok önemlidir. Bütün şirketler ve kurumlar öncelikle çalışanlarının güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamakla yükümlüdürler. İnsan Kaynakları Yönetim fonksiyonlarının tam olarak uygulanmadığı işletmelerde iş kazası veya meslek hastalıklarının oluşması ihtimali daha fazladır. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda İnsan Kaynakları yönetiminin sorumluluğunda olan eleman seçimi, iş planlaması, iş analizi, eğitim gibi fonksiyonlar önemli rol oynamaktadır.
RIGHTJOB, danışmanlık yaptığı şirketler için İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı konularında gerekli desteği vermeye hazırdır.

İnsan Kaynakları El Kitabı Hazırlanması

Yeni işe başlayan çalışanlara oryantasyon sırasında şirketle ve uygulanan prosedürlerle ilgili her türlü bilgi verilmiş olsa bile ayrıca çalışanların hakları ve İnsan Kaynakları prosedürleri ile ilgili şirketlerin web sitelerinde elektronik ortamda gerekli bilgiler bulunsa bile bazı şirketler İnsan Kaynakları el kitabı hazırlayarak çalışanlara dağıtmayı tercih ederler. Hazırlanan el kitaplarında çalışanın yararlanabileceği şirket uygulamaları ve prosedürleri ile ilgili her türlü bilgiye yer verilir.

Bu bilgiler, sosyal yardımlar, seyahat politikaları, harcama raporları, özel sağlık sigortası gibi pek çok detaylı bilgileri içerir ve çalışana rehberlik yapar. RIGHTJOB, danışmanlık yaptığı şirketler için İnsan Kaynakları El Kitabı hazırlanması konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

kamagra now kamagra 100mg cialis pas cher cialis pas cher levitra pas cher viagra pas cher kamagra 100 cialis en ligne viagra pas cher levitra generique viagra sans ordonnance kamagra pas cher viagra achat kamagra 100 viagra generique kamagra gel cialis 20mg kamagra 100mg kamagra prix viagra femme levitra en ligne cialis pas cher kamagra 100mg